צילי עמיר - משרד עורכי דין

תאונות תלמידים


על פי חוק, רשות מקומית חייבת לבטח את תלמידיה בביטוח תאונות אישיות. התשלום עבור ביטוח זה נגבה מן ההורים במסגרת תשלומי ההורים.

הביטוח מקנה זכאות לפיצויים במקרה של נכות זמנית או קבועה, או, חלילה, במקרה של מוות, הנגרמים כתוצאה מתאונה המוגדרת בפוליסה כאירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני.

במסגרת הפוליסה של ביטוח תאונות אישיות יפוצו התלמידים ללא צורך בהוכחת אחריות ו/או רשלנות של גורם כלשהו לקרות התאונה, אולם כמעט תמיד תהיה מחלוקת על גובה אחוזי הנכות המזכים בפיצוי.

ישנם מקרים מורכבים, בהם המחלוקת נסובה גם על עצם אירוע התאונה או הקשר שבין הבעיה הרפואית להגדרת הפוליסה.

הביטוח חל על כלל ילדי ישראל החל מגילאי הגן, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכל מקום שהילד נמצא בו, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי ובין אם לאו.

למשרד עורכת דין עמיר ניסיון רב והצלחות מוכחות בתביעות לפי פוליסות ביטוח תאונות אישיות תלמידים.